Skip to content

Protected: În numele celor care nu sunt auziţi (partea a IV-a)

7 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Advertisements

Protected: În numele celor care nu sunt auziţi (partea a III-a)

5 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: În numele celor care nu sunt auziţi (partea a II-a)

3 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: În numele celor care nu sunt auziţi (partea I)

2 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: În proces (I) (partea a 2-a)

1 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Protected: În proces (I) (partea 1)

1 November 2010

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Noua lege a educaţiei – sau “how anyone can be forcefed the bullshit spoon”

30 October 2010

TEXTUL NOII LEGI

Trebuie să mă recunosc ruşinat de faptul că am fost convins să merg la un protest împotriva unei legi căreia eu personal nu-i găsesc niciuna dintre vinele atribuite /zvonite prin cămine. Cui îi este lene să parcurgă tot textul legii, iată fragmentele pe care le-am găsit  ca fiind cele mai relevante şi  interesante:

Articolul 9, alineatul 7:

Învăţământul poate fi susţinut prin burse, credite de studiu, taxe, donaţii, sponsorizări, surse proprii şi alte surse legale

+

Articolul 12, alineatele 3,4 şi 5:

Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive

Elevii şi studenţii care beneficiază de burse sociale de studiu pot primi şi burse pentru performanţe şcolare şi universitare

Statul şi alţi factori interesaţi susţin financiar activităţile de performanţă, de nivel naţional şi internaţional, ale elevilor şi studenţilor

= primul cui în sicriul celor care ne-au împins la protest. Bursele şcolare rămân în picioare.

Articolul 18, alineatul 2:

La solicitarea scrisă a elevului major, respectiv a părinţilor sau a tutorelui legal instituit, pentru elevul minor, elevul poate să nu frecventeze orele de Religie. În acest caz, situaţia şcolară se încheie fără disciplina Religie. […]

About fuckin’ time, am I right? N-o să mai avem bitching parents care să frece Ministerul la icre pentru faptul că sunt “deranjaţi” de prezenţa elementelor religioase în şcoli – nu vrei ca plodul tău să audă de Dumnezeu, semnezi foiţa, apoi pa şi pusi!

Articolul 46, alineatul 1:

În cadrul învăţământului preuniversitar cu predare în limbile minorităţilor naţionale, toate disciplinele se studiază în limba maternă, cu excepţia disciplinei Limba şi literatura română

Altă chestie la mintea cocoşului, really. Toţi cei care au declarat această lege “antiromânească” mănâncă căcat cu polonicul – şi aparent le place. De ce să chinui copii care poate se descurcă greu cu limba română, încercându-le să le explici pe româneşte matematica, de exemplu?

Articolul 80, alineatul 1:

Învăţământul preuniversitar este centrat pe beneficiari. Toate deciziile majore sunt luate prin consultarea reprezentanţilor beneficiarilor primari, respectiv a consiliului naţional al elevilor sau alte asociaţii reprezentative ale elevilor şi prin consultarea obligatorie a reprezentanţilor beneficiarilor secundari şi terţiari, respectiv a structurilor asociative reprezentative ale părinţilor, a reprezentanţilor mediului de afaceri, a autorităţilor administraţiei publice locale şi a societăţii civile

Altfel spus: coaie, dacă te-ai pus să faci un copil, nu mai ai absolut nicio scuză să nu te interesezi de educaţia lui şi de schimbările ce pot avea loc. Există mijloacele prin care poţi fi pus la curent. Move your butt to it.

Articolul 86, alineatele 3 şi 4:

Părintele sau tutorele legal este obligat să ia măsuri pentru şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu

Părintele sau tutorele legal răspunde pentru distrugerile materiale din patrimoniul şcolii, cauzate de elev.

Memo pentru părinţi: “bateţi” copilul cât e “cald”, şi nu aşteptaţi s-o ia razna prin şcoală şi să vă vină facturi de sute sau mii de lei, OK?

Articolul 205, alineatele 2, 3 şi 12:

În timpul anului şcolar, studenţii beneficiază de tarif redus cu minimum 50% pe mijloacele de transport local în comun, transportul intern auto, feroviar şi naval […]”

Studenţii beneficiază de tarife reduse cu 75% pentru accesul în muzee, concerte, spectacole de teatru, film, la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, în limita bugetelor aprobate

Cheltuielile de întreţinere a internatelor, a căminelor şi a cantinelor universităţilor se acoperă din veniturile proprii ale instituţiilor de învăţământ respective şi din subvenţii de la buget cu această destinaţie

ŞI DIN SUBVENŢIILE DE LA BUGET. Vreau să văd cretinul care a zis primul că se vor tăia subvenţiile. Vreau deasemenea să-l văd dându-se cu capul de pereţi. În mod repetat.

Ăstea sunt al doilea şi al treilea cui în sicriul manipulatorilor.

Articolul 215, alineatele 3 şi 4:

Persoanele care ocupă o funcţie de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcţia de rector pe perioada îndeplinirii mandatului

Funcţia de rector este incompatibilă cu deţinerea de funcţii de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului

Cred că asta de fapt doare rău, pentru anumite grupuri de interese din Politehnică. And for a good reason.  >:) Final nail, this one.

Articolul 356, alineatele 1, 2, 3, 5 şi 8:

Statul sprijină dreptul la învăţare pe tot parcursul vieţii prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 de euro, calculat la cursul de schimb leu/euro comunicat de Banca Naţională a României şi valabil la data plăţii, fiecărui copil cetăţean român, la naşterea acestuia. Suma este acordată în scop educaţional în beneficiul titularului, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale”

Suma se depune într-un cont de depozit, denumit în continuare cont pentru educaţie permanentă, deschis la Trezoreria statului pe numele copilului, de oricare dintre părinţii fireşti, de împuternicitul acestora sau de reprezentantul legal al copilului, pe baza certificatului de naştere

Părinţii copilului, contribuabili, pot direcţiona în contul prevăzut la alin. (2) un procent de până la 2% din valoarea impozitului anual pe veniturile din salarii, în condiţiile legii, şi pot depune sume în acest cont.

Titularul contului este singura persoană care poate solicita sume din contul pentru educaţie permanentă, începând cu vârsta de 16 ani şi cu acurdul expres, după caz, al părinţilor,al tutorelui sau al reprezentantului legal. Trezoreria Statului eliberează vouchere echivalente în valoare cu sumele solicitate. Metodologia prin care se certifică faptul că sumele au fost cheltuite pentru educaţia permanentă se elaborează de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului

Sprijinul de stat pentru exercitarea dreptului la educaţie permanentă prin acordarea sumei reprezentând echivalentul în lei a 500 de euro se acordă tuturor copiilor născuţi după data intrării în vigoare a prezentei legi

Ce anume este “anti-educaţional” sau “anti-românesc” în această propunere? Este anti-educaţional de a acorda unui copil dintr-o familie săracă o şansă REALĂ de a se susţine financiar la începuturile unor studii superioare? Eat shit, motherfuckers!

Alte detalii semnificative pe care nu le voi enunţa decât pe scurt: obligativitatea autorităţilor locale de a asigura învăţământul pe plan local (articolul 20), clasificarea şcolilor preuniversitare după performanţe şi monitorizarea acelor care intră în categoriile “Satisfăcător” sau “Nesatisfăcător” (articolul 109), precum şi reprezentarea în toate structurile decizionale din universităţi a studenţilor (articolul 203, alineatul 5). În rest, pentru cei care ar avea comentarii de făcut, rog a se face cu textul în faţă. Otherwise, your arguments are invalid.